Produkt oversigt

PERSONDATAPOLITIK

Ved brug af COFERRO CABLES hjemmeside og nyhedstjenester

1. Indledning

I det følgende kan du læse COFERRO CABLES politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du færdes på
COFERRO CABLES’ hjemmeside og tilmelder dig vores nyhedstjenester (elektronisk post).
Når du færdes på COFERRO CABLES’ hjemmeside eller tilmelder dig COFERRO CABLES’ nyhedstjenester, er vilkårene i denne
persondatapolitik gældende. Når du færdes på hjemmesiden er COFERRO CABLES’ cookiepolitik desuden gældende.
Hvis ikke du kan acceptere nedenstående vilkår, bedes du undlade at benytte COFERRO CABLES’ hjemmeside eller nyhedstjenester.
COFERRO CABLES værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og
forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.
COFERRO CABLES betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor finder du alle
nødvendige kontaktoplysninger: COFERRO CABLES, CVR. nr. 64103318, Vesterlundvej 6, 2730 Herlev, mail: customercare@coferro.
dk, tlf.nr.: 44 84 55 55.


2. COFERRO CABLES’ indsamling af dine personoplysninger

COFERRO CABLES’ behandling af dine personoplysninger lever op til de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der
følger af persondatalovgivningen samt de dertilhørende bekendtgørelser. COFERRO CABLES gennemgår jævnligt de registrerede
personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som
en bruger ønsker slettet, og som COFERRO CABLES ikke længere har noget grundlag for at behandle.
Når du benytter dig af vores hjemmeside eller tilmelder dig vores nyhedstjenester forudsætter det, at du afgiver visse
personoplysninger. Dette er nødvendigt af hensyn til at kunne bruge hjemmesidens fulde funktionalitet, at kunne sende dig de
relevante nyhedsbreve mv. COFERRO CABLES indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du afgiver på COFERRO
CABLES’ hjemmeside i forbindelse med din brug af hjemmesiden samt tilmelding til vores nyhedstjenester.

3. Hvilke oplysninger indsamles?

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig:
Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”, hvilken browser du bruger, hvilken IP-adresse du har, samt
eventuelt hvilket brugernavn du har
Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookie-politik, som indeholder
en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan
altid finde cookiepolitikken frit tilgængelig på COFERRO CABLES’ hjemmeside her, og du bliver endvidere bedt om at acceptere vores
cookiepolitik, når du klikker dig ind på vores hjemmeside.
For at kunne levere vores nyhedstjenester til dig behandler COFERRO CABLES ligeledes følgende personoplysninger om dig:
Kontaktoplysninger: Navn, E-mailadresse, Firma/arbejdsplads.

4. Formålet med indsamlingen og opbevaringsperiode

COFERRO CABLES indsamler dine kontaktoplysninger og firma/arbejdsplads i forbindelse med tilmelding til vores
nyhedstjenester for at kunne gennemføre din tilmelding og levere relevante nyhedsbreve, markedsføring via elektronisk post, jf.
markedsføringslovens § 2, stk. 1, nr. 15, herunder SMS og e-mail til dig.
Personoplysningerne behandles med henblik på at fremsende elektronisk post til dig, herunder nyhedsbreve og anden relevant
markedsføring, kampagner, pressemeddelelser, invitationer til messer samt konkurrencer.
Oplysninger om dine interesser indsamles med henblik på at kunne sende de relevante nyhedsbreve mv. til dig.
COFERRO CABLES opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de ovennævnte formål.
Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du fortsat er tilmeldt COFERRO CABLES’ nyhedstjenester.
Hvis du framelder dig denne/de tjeneste(r) igen, sletter COFERRO CABLES dine personoplysninger inden for 30 dage.

5. Videregivelse af dine personoplysninger

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre dette er krævet i henhold til gældende lovgivning eller fastslået
ved dom.
I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din færden på hjemmesiden, henvises
der til cookiepolitikken.

6. Brug af databehandlere

Ovennævnte personoplysningerne overlades til de databehandlere, som er tilknyttet COFERRO CABLES. Databehandlerne
behandler alene personoplysningerne efter instruks fra COFERRO CABLES og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst
i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som COFERRO
CABLES selv.

7. Sikkerhed omkring dine personoplysninger

COFERRO CABLES behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske

sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse
eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med
persondatalovgivningen.
Der tages back-up dagligt af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirussoftware
og firewalls.


8. Ret 
til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger COFERRO CABLES behandler om dig, og hvad grundlaget er herfor, ligesom du
har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende
personoplysninger, som er registreret om dig hos os. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine
personoplysninger. Du kan rette henvendelse til COFERRO CABLES ved at skrive til denne e-mailadresse: customercare@coferro.dk
Derudover har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.
I forhold til det/de samtykke(r) du har givet COFERRO CABLES i forbindelse med din tilmelding til nyhedstjenesten, kan du altid
tilbagekalde dette/disse pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene. Tilbagekaldelsen får derefter virkning for COFERRO
CABLES.
Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte
COFERRO CABLES på ovennævnte e-mailadresse.


Få vores nyhedsmail

Reliable ConnectionsVores løfte til dig:


  • En troværdig og tæt samarbejdspartner
  • En sikker forbindelse
  • Hos Coferro Cables er en aftale en aftale

100+

Leverandører verden over

10.000+

Varenumre

For at handle på shoppen skal du have en forhandler- eller B2B konto hos Coferro Cables